Cymraeg

Llanc y Llechi - Treiathlon Slateman Eryri

Llanberis, Gwynedd 

20/21 Mai 2017

 

 

Y Digwyddiad

Mae Treiathlon Slateman Eryri yn ol unwaith eto ar gyfer 2017.  Mae’n cael ei gynnal ar penwythnos 20/21 Mai 2017 yn Llanberis; prif leoliad - answyddogol chwaraeon antur Cymru. Bydd y ras yn cychwyn a gorffen wrth droed Yr Wyddfa, sydd yn golygu, wrth gwrs, y bydd y golygfeydd yn syfrdanol. Mae’r ras yn cynnig sialens arbennig i bob un – beth bynnag fo’u safon ffitrwydd a’u profiad.

 

Bydd dau opsiwn i cystadleuwyr - y treiathlon hir ar y 21 neu y treiathlon byr ar y 20fed.

Mae Treiathlon Slateman Eryri yn agored i unigolion a thimau o dri.

Cofrestrwch ar unwaith i sicrhau eich lle – mae lleoedd yn brin!

 

Mae cwrs y treiathlon hir yn cynnwys:

  • Nofio llyn – 1000m
  • Beicio ar y ffordd – cylchdro o 51km drwy fwlch Llanberis, Capel Curig ac i lawr drwy Ddyffryn Ogwen i Fethesda ac yn ol i’r ardal newid ym mhentref Llanberis
  • Rhedeg traws gwlad – 11km o ras anhygoel drwy chwareli byd-enwog Dinorwig a Pharc gwledig Padan.

 

Mae cwrs y treiathlon byr yn cynnwys:

  • Nofio llyn – 400m
  • Beicio ar y ffordd – taith o 20km dros fwlch Llanberis i Pen y Gwryd, ac yn ol yr un ffordd i’r ardal newid ym mhentref Llanberis
  • Rhedeg traws gwlad – 6km o ras anhygoel drwy chwareli byd-enwog Dinorwig a Pharc gwledig Padarn.

 

Cwrs Pellter GPS Proffeil  Cyfradd y Sialens Pris

Slateman Full

Sul 17 Mai 2015

Nofio: 1000m
Seiclo: 51km
Rhedeg: 11km

Yn dod

yn fuan..

Yn dod

yn fuan..

5/5

£74.95

Slateman Sprint

Sadwrn 16 Mai 2015

Nofio: 400m
Seiclo: 20km
Rhedeg: 6km
" " 3/5

£69.95

Slateman Savage

16 + 17 Mai 2015

Nofio: 1400m
Seiclo: 71km
Rhedeg: 17km
" " 5*/5

£125

 

Route Distance GPS Profile Challenge Rating Price

Slateman Full

Sun 21 May 2017

Nofio: 1000m
Seiclo: 51km
Rhedeg: 11km
5/5

£89.95

Slateman Sprint

Sat 20 May 2017

Nofio: 400m
Seiclo: 20km
Rhedeg: 6km
3/5

£79.95

 

 

  •  
  •